Historisk grunnboksutskrift

Hvis du vil vite hva som tidligere har vært tinglyst på en eiendom, kan du bestille en historisk grunnboksutskrift eller en kopi av den gamle . Du kan også bestille grunnboksutskrift og kopi av et tinglyst dokument. Les mer om hvordan du bestiller historiske opplysninger fra . Bekreftet grunnboksutskrift og bekreftede utskrifter av tinglyst eller registrert. Se priser og veiledning for bestilling av grunnboksutskrift.

En grunnboksutskrift for fast eiendom er en utskrift av grunnboksbladet til en eiendom, og gir en. Prisen for grunnboksutskrift fra historisk grunnbok er kr 4-. Historisk grunnboksutskrift for fast eiendom. Du kan bestille både ubekreftet grunnboksutskrift , som du får direkte elektronisk, og bekreftet grunnboksutskrift som blir stemplet, signert . Nå kan du enkelt sjekke eiendomsinformasjon på nett.

Med den nye tjenesten gjør vi hverdagen enklere for innbyggere, eiendomsbransjen . Min far har gått bort og jeg søker mer informasjon fra historisk.

Release Notes – Grunnboken – Version 0. Tjenesten tilsvarer en fullstendig historisk grunnboksutskrift for registerenheten. Tjenester for ubekreftet og bekreftet grunnboksutskrift , for gjeldende eller historiske data. Bestille bekreftet grunnboksutskrift for en fast eiendom. Gjelder aktuelle data ( IKKE historisk ). For bestilling en historisk grunnboksutskrift. Denne eller aktiv må være true, . Grunnboksutskrift fra Statens kartverk Data uthentet : – 08.

Kopi av tinglyst dokument, fast eiendom eller borettslagsandel, 172. Søkeparameter: Registerenhet Pris: 1 UBEKREFTET HISTORISK GRUNNBOKSUTSKRIFT (GB13) Data gir oversikt over all historisk grunnboksinformasjon . ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS . På ein grunnboksutskrift vil ein finne ei liste over kva for ein rettigheter og heftelser som knytter seg til ein bestemt eigedom gjennom stikkord og . Vis grunnboksinformasjon blir du koplet opp mot ID-porten. Her kan du kjøpe grunnboksutskrift. IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM.

Heftelsene fremgikk av grunnboksutskriften , men var.

Kjøper er gjort kjent med at grunnboksutskriften omfatter hele. Merknader Anmerk her dersom bestillingen gjelder historisk utskrift.