Tinglyste dokumenter

Noen tinglyste dokumenter kan ikke bestilles. Grunnboksbladet består av en liste med stikkord som sier hva slags type dokumenter eller rettigheter som er tinglyst på den konkrete . Bekreftet grunnboksutskrift og bekreftede utskrifter av tinglyst eller registrert dokument kan bestilles direkte fra Kartverket. Se kjøpsvilkårene for detaljer. Merk: Kartverket har kopier av de fleste dokumenter som er tinglyst , men ikke alle.

Sjekk hvilke dokumenter som ikke kan bestilles.

De viktigste avtalene som er gjenstand for tinglysing , er kjøpekontrakter og skjøter ( dokumenter som overfører eiendomsrett til fast eiendom) og pantobligasjoner . Du kan raskt og enkelt bestille en grunnboksutskrift på Infoland. Utskriften inneholder opplysninger om alle tinglyste dokumenter på en eiendom. Det er selve dokumentet som regnes som tinglyst. Før dokumentet blir tinglyst blir det kontrollert ytterligere én gang.

I denne omgangen undersøkes det om vilkårene for tinglysing foreligger, jf. For hver eiendom er det henvisninger til tinglyste dokumenter. Henvisninger til tinglyste dokumenter som ikke lenger var rettskraftige ved opprettelsen av .

Dokumentene ordnes etter gnr og bnr. Når det tinglyste dokumentet arkiveres skrives følgende . Elektronisk melding til tinglysing og elektronisk registrering av . Til rettslig bruk kan du bestille avskrift fra Arkivverket av dokumenter som er skrevet med . Velg her ” kopi av tinglyste dokumenter ”. Nytt første ledd skal lyde: Ved elektronisk tinglysing av dokumenter benyttes standardisert oppsett fastsatt . I vårt arbeid med eiendom og juss står tinglysingen sentralt. Pantebøkene inneholder rettsgyldige avskrifter eller gjenparter av dokumenter som er innlevert og godtatt til tinglysing. Typiske faktiske opplysninger vil være areal, bebyggelsens størrelse, bonitet, grenser osv. Tinglyste dokumenter kan inneholde informasjon om faktiske forhold , . Oversender herved dokumenter for eiendommen gnr.

Det tidligere regelverket var basert på prioritet etter hvilken dag dokumentet var mottatt til tinglysing. Den nye løsningen sikrer raskere håndtering av tinglyste dokumenter. Nogle af de tinglyste dokumenter kan ses online.