Grunnboksinformasjon

Oppdatert informasjon om hjemler, heftelser, leie- og festeavtaler osv leveres per e-post eller vises direkte på skjermen, og kan lagres. I Se eiendom kan du se hvem som er tinglyst som eier, og hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom. Eiendomsdata fra matrikkelen og grunnboken kan bestilles direkte fra Kartverket.

Ved tinglysing får man rettsvern . Her finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon.

Er det noen som vet hva det betyr når under. Som en oppfølging av utredningen om den fremtidige organiseringen av tinglysingen ble det bestemt at. Kulturminne Ikke registrert Bekreftet grunnboksutskrift. Benytter seg av kobling via BrukerRettighetListe. Vis mer informasjon om eiendommen.

Ambita – Spesialisten på eiendomsinformasjon Analyser for finansbransjen matrikkel- og grunnboksinformasjon Innovasjon og verdiøkende tjenester Vi utvikler . Hente grunnboksinformasjon fra EDR.

Dersom kommunen abonnerer på EDR fra Norsk Eiendomsinformajon vil . Vær obs på at tilgang på grunnboksinformasjon krever pålogging via ID-porten. Statens kartverk som tinglysingsmyndighet overtar ansvaret for drift, . Siste avsluttede føringsdag: Søkedato: 02. Du må deretter logge deg inn med enten MinI eller . Klikk på: Vis grunnboksinformasjon. Når du har trykket på pluss-knappen . Det kan framkomme heftelser som ikke . Deloitte-advokat Thorvald Nyquist viser veien til sletting.

Oversikt over all gjeldende grunnboksinformasjon registrert på en registerenhet. Eiendommer med samme hjemmelshavere kan slåes sammen til en enhet. Den sammenslåtte eiendommen bør utgjøre et sammenhengende . På Kartverkets hjemmesider finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon. Men kan ikke tenke meg at det finns en side der man kan søke opp eier og grunnboksinformasjon på nettet gratis, da dette er en statlig . Grunnboksinformasjon historikk 9.

Tjenesten kan implementeres med .