Grunnboksutskrift

Bekreftet grunnboksutskrift og bekreftede utskrifter av tinglyst eller registrert. Se priser og veiledning for bestilling av grunnboksutskrift. Du kan gjøre oppslag på internett eller bestille en grunnboksutskrift fra hvilken som helst . Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og skrive under for hånd i . Da får du tilsendt en liste som .

Om grunnboksutskrift og tinglyst dokument. Du kan raskt og enkelt bestille en grunnboksutskrift på Infoland. Elektronisk bestilling av grunnboksutskrift.

Ei grunnboksutskrift gir ei kort oversikt over kva dokument som er tinglyst på eigedommen. Innføringen av e-tinglysing gir nye grunnboksutskrifter. Utskrifta viser mellom anna . Her ser du hva du kan forvente.

Av fagsjef Margrethe Røse Solli, juridisk avdeling i . Hvis du vil ha en oversikt over alt som er tinglyst på en eiendom kan du bestille en grunnboksutskrift på Ambita Infoland.

Der søker du enkelt opp eiendommen, . Grunnboksutskrift , eksempel. Nasjonal formidlingskanal for eiendomsinformasjon, digitale kart og plandata. Datagrunnlag fra offentlige og private kilder.

Dette er Statens kartverks tjeneste med informasjon fra matrikkel og grunnbok. Tjenester for ubekreftet og bekreftet grunnboksutskrift , for gjeldende eller historiske data. På en grunnboksutskrift vil du finne en liste over hvilke rettigheter og heftelser som knytter seg til en bestemt eiendom gjennom stikkord og små utdrag av det . Tjenesten er gratis såfremt du ikke må ha en bekreftet grunnboksutskrift — ubekreftet grunnboksutskrift er godt nok når du skal skrive nabovarsel. Det bestilles ny grunnboksutskrift som viser rett hjemmelshaver og tinglysing av nye obligasjoner med rett prioritet. Denne sendes til panthaver sammen med . Rettighetshaveretil eiendomsrett.

En grunnboksutskrift inneholder informasjon om eier, pengeheftelser og servitutter (rettigheter som andre har) på en eiendom. Privatpersoner kan selv hente ut . For pantattest og annen registerutskrift som gjelder grunnboka eller kraftledningsregisteret betales et . DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FOR SALG- ELLER PANTSETTELSESADGANG. Hvordan forstå et grunnboksblad.

Et grunnboksblad sin inndeling.