Anboring under trykk

Velg blant anboringsdetaljer som kan monteres under trykk , eller på trykkløse systemer. Forsyningsledningen må være trykkprøvd før anboringen. Våre metoder for anboring medfører ingen behov for vannavslag eller stans av produksjonsutstyr. Anboring (store anboringer på rør under trykk ). Gjøres ved montering av anboringsklammer og . Det skal være en jevn motstand under lukkingen av spennen.

Plassson anboringsklammer med kniv for anboring under trykk. Trykket holdes under sveise- og kjøletid. Med NoTap kan du raskt og enkelt utføre rørarbeide under trykk. Det innebærer mange store fordeler.

Ved bovedledning av PVE skal det anbores med stive anboringsklammer med varmpålagt pulverepoxy. Med integrert anboringsventil og bor, for anboring under trykk. Her følger et utvalg på av fordelene:. Anbor ikke før hele kjøletiden har gått.

Kravet til tetthet oppfylles dersom anlegget er tett når ledningene settes under trykk lik 3. Drillene W4og W4gjør det mulig for brukeren å bore alene, og kan brukes til anboring under trykk. Gas-Stop, anboring under trykk , stopventil, reperasjons sadler og spigot sadler. Branch sadel, også kalt klammer – er hjertet.

Det skal utføres anboringer og påkoblinger på ledningsanlegget og det skal. Vi kan blant annet tilby utstyr for anboring, reparasjon og kvalitetssikring av. Trykkprøving, desinfisering, rørinspeksjon, lekkasjesøk og anboring under trykk.

Blottlegging av va-ledninger under trykk tillates ikke. Anboring på pumpeledning for spillvann er ikke tillatt. Hvis trykket på hovedledningsnettet er normalt, bør du undersøke mulige årsaker i. Tilknytningspunktet ligger kanskje et sted mellom 5-m under bakken og . I tillegg er det tilrettelagt for å gjennomføre typiske operasjoner, som for eksempel å lage anboring på ledning under trykk , eller å åpne og .