Anboring på vannledning

Våre metoder for anboring medfører ingen behov for vannavslag eller stans av produksjonsutstyr. Vi leverer anboring for VA og industri. Reparasjonsmuffer er en vanlig teknikk som løser problemene raskt . Urettmessig krav fra kommunen ang. Sannsynligvis var det anboringen din som gikk til helvette, og ja den er privat.

Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning.

Anboring på vannledning og ST 202. I den forbindelse har jeg oppdaget at anboringen min ligger . Fokus på anboringer Terje Mellingen – Bergen Vann KF. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Gjøres ved montering av anboringsklammer og . Systemet leveres som gjengefri anboring med bøyler til duktilt-, stål- og . I over 1år har man anboret hovedledninger, og lagt stikkledninger for. Alle anlegg- i samme grøft må tilfredsstille kommunal standard. Alle ledninger skal være rengjort, trykkprøvet og TV-inspisert, vannledninger desinfisert jfr.

Avstand fra kuttet rørvegg til anboring skal være minimum 0. Se også kommunens sanitærreglement. Dersom anboringen må skiftes, må rørleggerforetaket som bistår deg med reparasjonsarbeidene ta kontakt med kommunen. Stikkledninger fra boliger påkobles ny vannledning med anboring. Saksopplysninger: Det søkes om tillatelse til anboring kommunal vannledning , fremføring av denne til hyttefelt og opparbeiding av . STEINBAKKEN ENTREPRENØR AS, 10. For arbeidet på utvending vann- . Hvis kommunen finner lekkasje på privat vannledning eller forurensing på grunn av utett spillvannsledning, sendes et pålegg om utbedring av feilen.

Støpejernsrør, rørdeler, pakninger. Kartlegge hvilke anboring som tilhører hvilken abonnent. Skifter alltid anboringer når vi graver eller utblokker en ledning.

Vi hjelper deg med anbud på vannledning.