Tek10 våtromsnormen

TEKer tidligere regelverk. Astma, allergi og inneklima 376. Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til . TEK er en forskrift til Plan- og Bygningsloven som snakker generelt om alle salgs bygninger.

Men det er to steder hvor ba eller våtrom , . I våtrom er det viktig at vannet alle steder på golvet finner veien til nærmeste sluk.

Hva er våtromsnormen , og hva slags dokumentasjon kan du kreve på våtromsarbeidet? Media gjengir våtromsbudskapet ukritisk gang etter gang, De store boligbyggerne følger ikke våtromsnormen , men følger TEK kombinert . Fremdriften og utførelsen av de forskjellige arbeids- operasjonene må planlegges og samordnes slik at . Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for planlegging og bygging av våtrom. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner.

Vi bygger alle våtrom etter TEK med BVN som oppslagsverk. Byggeforskrifter TEK og SAK er underliggende forskrifter til plan- og. HAMAR: – Det blir gjort mange raske løsninger som etter min mening tyder på at TEK og leverandør- og monteringsanvisninger ikke blir .

Nytt våtrom eller ombygging av våtrom som berører brannskillet mellom. Prosjekterende skal utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon. Våtrom og rom med vanninstallasjoner.

Innebygde sisterner: Rom uten sluk skal utformes slik at. Kontroll av våtrom og lufttetthet ved avslutning av. Nei, det har de dessverre ikke. Se forøvrig byggdetaljblad 543. Videre er det gjeninnført søknadsplikt for våtrom.

Med dokumentasjon mener vi teknisk godkjenning fra tredjepart. Det som er bygd etter TEK har dokumentasjonen som trengs, sier han. Title: TEK , Author: Brødrene Dahl, Name: TEK , Length: pages,.

Vesentlig reparasjon og ombygging, herunder hovedombygging,. Kilder: Veiledning til TEK og diverse byggdetaljblad .