Susing i vannrør

Da rørleggeren vår var for å bytte stoppekranen, hørte hann susing fra rørene som etter sigende skulle bety vannlekkasje. Alt fra sprukne toalett til vannrør som har frosset i stykker meldes inn, ofte etter ganske. Susing uten at man bruker vann er et tegn på lekkasje.

Det kan være en kran et eller annet sted i huset som er slitt. Noen ganger hjelper det å skifte pakning, andre ganger er det best å skifte kran. Stikkledninger er definert som privat fra og med anboring (tilknytningspunktet) på hovedledning og inn til boligen, det vil si at du eier vann- og avløpsledninger . Har flyttet inn i ny leilighet i blokk, og registrerer at hvert 10. Hvis du alltid har sus i vannrørene hjemme er det godt mulig at dette kan skylles en lekkasje, og det er al mulig grunn til å få dette undersøkt. Vannrør kan susing , fløyte, hvin og skrik.

Disse høyere-pitched lyder oppstår vanligvis når et toalett tank er fylling eller en kran kjører. Susing i rør kan avsløre vannlekkasjer. Det samme kan susing i toalettet, forteller Heidi Hansen. Hører du susing så tilkall rørlegger. Vi hadde tilsvarende for mange år siden.

Da var det faktisk lekkasje i vannrøret noen hus borte i gata. Sjekk om naboen sliter med det samme ;- .