Subsea definisjon

Lær mer om engelsk ord: subsea , inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale. Subsea er det nye rommet og et viktig forskningsområde for SINTEF. Den støtter hele prosessen fra definisjon av simuleringen og utføring til tolking. Subsea is fully submerged ocean equipment, operations or applications, especially when some distance offshore, in deep ocean waters, or on the seabed.

Forklaringene samsvarer dermed ikke alltid fullt ut med definisjoner i. Du kan også legge til en definisjon av Brønnramme selv.

Hinge-Over Subsea Template = en type bunnramme som kan installeres fra en flytende borerigg. Subsea 7s definisjon av major kontraktssummer over 7millioner dollar. Vi snakker altså om en kontrakt på minst milliarder kroner.

Lifting Appliances Used in Subsea Operations. For denne NORSOK-standarden gjelder følgende termer, definisjoner og forkortelser. Strategi for subsea integritetsstyring. Oversikt over subsea anlegget og inspeksjonsdata lagres i. Det sier Jan Kristian Haukelan sjef for Dof subsea sin aktivitet i .

Definisjoner og forkortelser. DATO) Subsea ingeniør og er ansatt ved Petroleumstilsynet . KRISTIANSAND: Standardisering er et viktig tema for subsea -industrien, og det pågår arbeid på flere nivåer. I Menons definisjon av verdiskapning, er det. Kunnskap blir gjennom en slik definisjon sett som en dynamisk menneskelig prosess . The Norwegian Subsea Contract – NSC 05. The VOCS monitors and controls . Med ansvarskompetanse menes at . Kontrakten betegnes som stor, noe som ifølge selskapets definisjon.

Bruk av SIL på Subsea installasjon: Åsgard Subsea Compression. Fuglesangs Subseas nye Omnirise subsea -pumper sparer både penger og miljøet. Operasjon som, under spesifiserte betingelser, i et første trinn, etablerer en relasjon mellom målestørrelser med måleusikkerhet gitt av . Bokmålsordboka på Internett så finner man der en definisjon på vikling . Omsetningen fra subsea utstyr og installasjon vokste sterkt, fra.