Spillolje

Spillolje defineres som brukt eller forurenset olje som har vært gjennom smøreprosessen i en forbrenningsmotor eller en annen type mekanisk del, hvor to flater . Spillolje er brukt eller kassert olje som ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelig formål. Siden 19har det eksistert en refusjonsordning for spillolje. Ordningen fungerer ved at det betales en avgift til statskassen ved import eller produksjon av . Refusjonsberettiget spillolje. Oljeholdig avfall er miljøfarlig, og selv små mengder olje kan ødelegge store mengder vann.

Thorvaldsen Transport henter spillolje og oppfyller pålagte krav om kontrollrutiner. Thorvaldsen Transport er spesialister på frakt av olje. Få penger tilbake og ta ansvar for naturen ved å levere spillolje til vårt godkjente mottak.

Brukte oljeprodukter som ikke lenger kan benyttes til sitt . Vi har en egen tankbil med henger for innsamling av spillolje. Med denne kan vi tømme alt av tanker – nedgravde tanker, tanker på skip, så vel . Litt dumt spørsmål kanskje, men hva gjør folk med spilloljen? Begynner å bli en del biler å bytte olje på hvert år, og da blir det jo mye gammel . Refusjonsberettiget spillolje er for eksempel brukt smøreolje, motorolje og girsmøreoljer som det er betalt smøreoljeavgift på. Dette inkluderer også utpresset .