Sandfang sluk

Her er produktoversikt for produktene til Purus. Purus er en av Skandinavias ledende aktører innen VVS. Konsernet arbeider med gulvsluk, gulvrenner, . BLÜCHER tilbyr et bredt utvalg av sluk , renner, brønner og rør som standard eller.

Be om tilbud Skriv ut tabell. Det ideelle sluk for utvendige kraner.

Dette innebærer gjerne taksluk, overvannskummer og sandfang. Som tommelfingerregel bør vedlikehold av denne typen gjennomføres årlig. Vi har, gjennom ACO Nordic, gode dreneringssystemer bestående av dreneringsrenner, sandfang , sluk (punktavløp) med mer. PURUS Danmark har et stort udvalg af stærke VVS-løsninger!

Sandfangsfunksjonen bygger på. Risten er hengslet og selvlåsende. Overvannskummer av plast eller betong . Ny vannledning etableres fra . Mengder fra sandfang ved kommunale avløpsrenseanlegg .

Jeg har blitt fortalt at jeg må ha oljeutskiller hvis jeg skal ha sluk i. Der kan du montere en sluk eller sandfang som du kan koble til . Ligger ved innkjøring til høyeste parkeringen. Dykker med lokk for sandfang med utløp for Ø2plastrør, muffe-ende. Krone-Prewa taksluk fungerer som en del av et større avløpssystem og er utviklet spesielt til flate tak av folie eller takpapp. Flytende ramme for kum og sluk skal ha minst 1mm asfalt under . Regnvann fra tak og tette flater, f. På grøntareal skal regnvann infiltreres til grunnen. Taknedløp fra bygget er tilknyttet sluk med sandfang.

Dette fleksible systemet er bygget opp av moduler med et bredt tilbehørsprogram. Sluk med sandfang uten dykker Dim. Sluk , sandfang og kummer – drift. Stikkrenner og bekkeinnslag – drift.

Type sluk : Kjeftesluk med sandfang , Ristsluk med sandfang.