Ringstivhet sn8

Det finnes lavere klasser, men de innebærer dårligere rør og større krav til utførelse. I den grad det er behov for rør med høyere ringstivhet benyttes trykkrør – for . Vi leverer ringstivhetsklasse SNsom standar og SNog SNnår. Dette sier at røret tåler min.

Utvendig korrugert, glatt innvendig. Ringstivhet SN- Godkjente rør.

Røret kan ikke benyttes innomhus på grunn av PE materialet som er brannfarlig. Plastrør med ringstivhet SNskal, . PP rør kan også leveres med påsveisede muffer. For kabelrør med ringstivhet på SNkreves det en leggedybde på cm. Permaflex har ringstivhet SNeller høyere.

Rørene tilfredstiller krav til . I pris skal medtas komplett deler og jobb med tilknytning av eksist taknedløp til Ø1ledning. Tilfrdstiller ikke kravet til ringstivhet SNi .

Relativ deformasjon: Ikke relevant. Kode, Initialverdi, Beskrivelse. Høyeste kontinuerlige drifts. PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER. Lokalisering: Ihht kumskisser.

For nedgraving, med muffe, bruksområde UD. Robuste rør med ringstivhet SN(krav) som tåler norske forhold godt. OBS: Oppgitte priser er meterspriser. Pakningstype: Valgfri pakningstype.

Overvann: 3mm PVC , ringstivhet SN, Materialer SN Svart farge. Vannledning: mm for eneboligtomter og mm for flerboligbygg. VA-rørene som benyttes må ha tilstrekkelig ringstivhet.

For trykkledninger oppgis SDR-verdi og Designfaktor. SN) med integrerte pakninger. Konstruerte rør godkjennes ikke til bruk på kommunale spillvanns- eller overvannsledninger.

Rørets ringstivhet hindrer kollaps og sammenpressing. Deformasjonen skal ikke bli for stor.