Nivåglass hydraulikk

Nivåglass for oljetank, vertikalt montert. Tank levert komplett med lokk, påfylling,returfilter og nivåglass. Alle hull etc klar for montering av medfølgende deler.

Velg tankstørrelse fra – 1L . HYDAC er verdens største familieeide produsent av hydrauliske komponenter og systemer.

Tilbehør ( nivåglass , kuleventiler, klammere etc.). Hyco AS er leverandør av hydraulikk -komponenter og driver både med salg og. Bruk denne for bestilling av andre deler.

Tydelig nivåglass med temperaturvisning, returoljefilter og stort påfyllingslokk. Leveres med basissett, slange og koblinger, komplettering kan være nødvendig . Pustefilter, nivåglass , overtrykksventil, manometer, svivel på inlet. Lastkjennende hydraulikk og elektroniske spoleventiler på.

Returkobling for akkumulator og komponenter som må være trykkløse. Eks mva kr 7Inkl mva kr 900. Hydraulikkfilter for tannhjulspumpe . Filter: Returfilter: micr. Nyutviklet elektronikk og hydraulikk for lett betjening.

Reduserte syklustider med ”load-sensing” hydraulikk. Hydro Leduc Wcmhydraulikk stempel pumpe,. Hei, jeg har en nyere J som lekker hydraulikk olje ett eller annet sted bak. Men oljenivået er ikke så mye under minium på det nivåglasset. Selvjusterende og wheel speed brake.

Transmisjons- og hydraulikkolje (6). Hvis montert er dette merket plassert ved siden av nivåglasset for transmisjons- og hydraulikkolje. For diverse hydraulisk drevet utstyr kan det være nyttig med et separat.

Hvis oljenivået ligger over maksimumsmerket på nivåglasset , skal IKKE. Volumstrøm fra pumpe, arbeidstrykk og hydraulisk.

Den hydrauliske bomsvingen reduserer gravemaskinens yttermål. Optimal effektivitet med load-sensing hydraulikk. Weller hydraulikkolje 46S, maks.

Påse at ingen står like ved når hydrauliske funksjoner utføres.