Hvordan feie pipe

En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og øker faren for. Når du skal feie pipa, må du bruke riktig kost. Heisann Har en vedovn der jeg bor, men så var det et problem med tett pipe. Pipebranner kan oppstå som følge av feil på pipe eller ildsted.

Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til . Du trenger en feiekrans som passer pipeløpet , lodd og tau.

Alle som har ildsted skal motta feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra kommunen. Feieren sjekker hele fyringsanlegget, det vil si peis, ovn og pipe , og skriver deretter . Jeg får vel både betale og feie selv. Tidligere kom vi på boligtilsyn minst hvert fjerde år.

Ny Forskrift om brannforebygging fra 1. Har bygget flere piper skal det enten være stige opp til hver pipe , eller . Da kommunen ikke ville feie Algin Forøys pipe , feide han like godt selv. Det er krav om pipefeiing hvert fjerde år, men kravet gjelder ikke for .

Lovbestemt feiing av skorstein ( pipe ) skal foretas etter behov, jfr. Behovet for feiing fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster m. Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når. Dersom du har feieluke innvendig, er det ikke behov for trinn opp til pipe på tak. En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg. Feier står på at tak og renser en pipe.

Har du fått et slik varsle kan du lese mer om hvordan du bør forbedrede deg her. Men hvorfor skal vi feie tre år, og så skal feieren komme . Ufullstendig forbrenning skader miljøet. Les mer om hvordan du best fyrer.

Fyr riktig – unngå pipebrann. Vi gjør da avtale direkte med hytteeiere om hvordan og når dette er praktisk å . Jeg bestilte derfor feiing og tilsyn, og fikk noen avvik. Hvordan plomberer man et spjeld?

Difor kan du oppleve at naboen har feiing oftare enn deg. Men vi legg opp til at alle skal ha feiing og tilsyn minst kvart 6. Som fyringsanlegg regnes blant annet ildste pipe , sotluke .