Foss lesestrategi

Hvordan kan man stille spørsmål til en tekst? FoSS – Arbeid med spørsmål på ulike nivå. VI BRUKER FoSS NÅR: Ulike typer spørsmål skal ha ulike typer svar. Planen omhandler ulike lesestrategier for lesing, og læringsstrategier som også kan betegnes.

Språkstimulering og språklig bevissthet.

Leseforståelse og lesestrategier. Modellering av lesestrategier. Skal finne innsiktsfulle svar til spørsmålene. Bråten skiller mellom generelle læringsstrategier og lesestrategier , og disse deles. Dette gjelder også begrepet lesestrategi.

Begrepene lesestrategi , leseforståelsesstrategi og læringsstrategi brukes mye om . Lage spørsmål – FOSS strategien.

Utdype forståelse og oppklare. FoSS = forholdet mellom spørsmål og svar. Rammenotat Læringslogg FOSS (RAV) 6. Elevene skal lære seg flere av . Muntlig innføring modellering og støtte. Venn-diagram og FoSS av Gerd Fredheim. Vedlikeholde og videre- utvikle innlærte.

Derfor henger lesing og læring tett sammen, og lesestrategier eller. Kunne bruke ordliste og oppslagsverk. Oppgaver som krever at elevene bruker læringsstrategier, lesestrategier og.

I rapportens første del ser vi på tilrettelegging for arbeid med lesestrategier ,. Her kommer både lesestrategier og læringsstrategier inn. VØL, tankekart, Foss – spørsmål, BISON- overblikk etc. Forholdet – Spørsmål og Svar — FoSS.

Gode lesestrategier – på mellomtrinnet.