Brønnhode

Brønnhode er et koblingspunkt for casingrør og produksjonsrør med stenge- og kontrollventiler for å styre olje- eller gasstrømmen ut av en olje- eller gassbrønn. Brønnhode , kobling av fôringsrør og produksjonsrør med stenge- og kontrollventiler for å styre olje- eller gasstrømmen ut av en . Havbunnskomplettering, ferdigstilling av petroleumsbrønner med brønnhode og ventiltre på havbunnen. Når man borer en brønn, blir strukturen som plasseres på sjøbunnen kalt et brønnhode. Det kan gjerne være bare ett brønnhode , men ofte plasseres flere . Etter at boringen av en brønn er ferdig, klargjøres brønnen for videre bruk.

En brønn kan enten være en produksjons- eller en injeksjonsbrønn og vil derfor bli . På Ekofisk 2/B var det boret hull, hvorav ble brukt til produksjonsbrønner. Fra hvert brønnhode gikk det foringsrør og produksjonsrør nedover og trengte . Bilde: Figuren viser utstyret som er sentralt ved installasjon av brønnhode i havbunnsbrønnen. Snitt av brønnhode med casing hangere installert. Innbygg; Enkel visning Lytt til tekst Skriv ut Listen. Snitt av brønnhode med casing . Kostnadskutt med fjerning av brønnhode.

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske. Det norske er det første selskapet på norsk sokkel som .