Brannventil

Utløp med alternative tillkoplinger. Standard Med 2-klørs hakestykke Fjærbelastet kjegle. Ingen produkter ble funnet som passer dine valg. Stengbar – hindrer innsug av forurenset vann. Utskiftbar begrenser tilpasset .

SOSI-sekretariatet (Kartverket) erstattet. Egenskap, Stereotype, Beskrivelse, Type, Multiplisitet. Brannventil med branngodkjennelse EI120. Egnet som tilluftsventil og . Bruksområde: Vann og sjøvann – Lav byggehøyde – god sikkerhet mot frost – Uttak for spyling etc. Lagerbeholdning: Bestillingsvare.

DN 1AVK stengbar brannvent.

DN, Kobling, Type, Vekt (kg), Høyde. BRANNVENTIL STENGBAR DN1AVK. Myktettende brannventil designet for montering på en brannventilavstikker eller på senteruttaket til AVK kombiarmatur. Tette avløpsledninger vil også redusere risiko . Utløsning skjer over temperatur sikring og det er derfor ikke nødvendig . Skap for håndslokkere og brannventiler , samt strålerørskap. Globe valves of straight and angle pattern with flat tightness for Fire Water and fire couplings of fire hoses.

Flanged According to DIN standard PNDimension. Plan – transportsystem – vann – brannventiler krav til materialer og utførelse. Muligheter for inntrenging av forurenset vann via.

Stengt ventil oppstrøms – åpner utspylingssluse nedstrøms. Her legges overvannsrør (gatesluker) og ordinær . Oversiktsbilde over kumskilt. Avstengingsventil under lufteventil.

Flensekryss med avstikker for brannventil. Kilde: Veileder for brannsikker ventilering, BV Nett .

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Vannkummer med stengbar brannventil merkes med rundt rødt skilt med bokstav B. Type: Feature Layer Geometry Type: esriGeometryPoint. Alle kummer merkes med blått VV- skilt, også brannkummer.

Brannkum- skilt settes opp av brannvesenet når de.