Sluk med sandfang

Her er produktoversikt for produktene til Purus. Purus er en av Skandinavias ledende aktører innen VVS. Konsernet arbeider med gulvsluk, gulvrenner, . BLÜCHER tilbyr et bredt utvalg av sluk , renner, brønner og rør som standard eller.

Be om tilbud Skriv ut tabell.

Det ideelle sluk for utvendige kraner. Dette innebærer gjerne taksluk, overvannskummer og sandfang. Som tommelfingerregel bør vedlikehold av denne typen gjennomføres årlig. Risten er hengslet og selvlåsende. Dette fleksible systemet er bygget opp av moduler med et bredt tilbehørsprogram.

Regnvann fra tak og tette flater, f. På grøntareal skal regnvann infiltreres til grunnen. Taknedløp fra bygget er tilknyttet sluk med sandfang.

Grunn sidegrøft med kummer, sluk , lokk, overvannledninger, drensledninger. Jeg har blitt fortalt at jeg må ha oljeutskiller hvis jeg skal ha sluk i. Der kan du montere en sluk eller sandfang som du kan koble til . Ny vannledning etableres fra . Krone-Prewa taksluk fungerer som en del av et større avløpssystem og er utviklet spesielt til flate tak av folie eller takpapp. Inspeksjon, spyling, rengjøring og reparasjon av sluk og sandfang – inkl. Alle veisluk skal kontrolleres . ACO MULTILINE 100G SANDFANG STØPEJERNSRAMME DN 1B.

Sandfanget har en rensefunksjon, og skal. Sluk , sandfang og kummer – drift. Stikkrenner og bekkeinnslag – drift. Ledning fra sluk til sandfang skal ha diameter 1mm. Vi har, gjennom ACO Nordic, gode dreneringssystemer bestående av dreneringsrenner, sandfang , sluk (punktavløp) med mer.

Jevnlig vedlikehold av sandfang og sluk er en billig og effektiv forsikring mot oversvømmelser. I perioder må kummene ta unna store vannmengder, og da er det . I husdrenskummen samles drenering og takvann – og evt. Flytende ramme for kum og sluk skal ha minst 1mm asfalt under .

Dykker med lokk for sandfang med utløp for Ø2plastrør, muffe-ende. Renske overvannsgrøfter, reparasjon av stikkrenner, inspisere og åpne drenering som skal drenere vegoverbygningen. Sluk og sandfang – inspeksjon, spyling .