Sandfangkum

Det skal visstnok etableres en sandfangkum på sameiets tomt (vi er fire sameiere ). Kummen vil håndtere overvann fra flere andre eiendommer, . Sandfangkum kan bygges opp av kumelementer DN ≥ 650. Gjennomføringspakning for sandfangkum. Uponor sandfangkum Ø6Denne sandfangkummen veier kun kilo!

En meget populær løsning er Wavins husdreneringskum, som brukes til bortledning av overvann fra taknedløp og drenering av grunnmur. SANDFANGKUM MED HØY KUPPELRIST. Fundamenf og omfylling uv pukk 8- rnrn. Som eksempel kan nevnes: › Risiko for oversvømmelse av veier og områder nedstrøms.

PP- Kråkefotkum for 3korr. Befaring for avklaring av detaljer er avtales med styreleder Frode . To sandfangkummer skal tømmes – privat gate.

Tegning sandfangkum , D=6mm. Nedgraving av sandfangkum og rør Moldekomune avd VA. Passer utvendig på 6mm sandfangkum. Kan om ønskelig kombineres med tetningsring på toppen av kummen (sandtetting).

Det er ikke kum her, slik at det må settes ned ny vann- og spillvannskum for tilknytting til. Dreneringsrenner fra Hauraton og ACO får du hos NOBI. Korrigert stigerør med innvendig diameter på 4mm. Produktbiblioteket er under utvikling. Alle priser er veiledende, eks.

FCA fabrikk Beisfjor og kan endres uten varsel. Rør, slanger, isolasjon, fiberduk, osv. Vennligst sjekk enhet på varen. Legg merke til hellene som leder vannet til risten og nedløpet.

Qmax Storm med integrert inspeksjons-og . Skisse til infiltrasjonsanlegg for overvatn.

Det vert sett ned sandfangkum ved intern driftsveg. Nedgravd sandfangkum , oljeutskillerkum, pumpekum til resirkulasjon og dieseltank. Registreringssystem med RFID-brikker for registrering og . Dette er et kjent fenomen fra tidligere bosted.

Så dette er et uaktuelt ønske.