Foss læringsstrategi

Lesing med notatteknikk (frinotat, oppsummering, spørsmål). Notater med fokus (post-it, spørsmål, kolonnenotat). FOSS = forholdet spørsmål-svar. Svaret finnes et eller flere steder.

Den mest kjente læringsstrategien er.

Formulere spørmål der svaret finnes ”mellom linjene”. Hvorfor trenger vi lese- og læringsstrategier ? Bruken av lese- og læringsstrategier handler om strategier for lesing og. Leseforståelse og læringsstrategier.

Innføring av læringsstrategier. Marte Strøm-Gundersen og Kari Kolbjørnsen Bjerke fra ”Forsterketgruppen” i Bærum kommune har laget mange fine plakater om læringsstrategier. Elever, lærere, læringsstrategier s.

I en foss dannes små vanndråper og bobler som reflekterer lyset slik at vannet ser . Geografi:Mål for opplæringa er at eleven skal kunne setje namn på og plassere heimstaden, heimkommunen og heimfylket og landet sitt . Foss , tankekart, læresamtale, rammenotat. Historie: Mål for opplæringa er at eleven skal. Læringsstrategier – progresjonsplan.

Hugs underskrift på gloseprøve, diktatar og matteprøvene. Diverse læringsstrategier (Pick and choose). LÆRINGSSTRATEGI – et lite utvalg av muligheter:.

Det handlar om studieteknikk, for ein læringsstrategi er berre ein framgangsmåte som elevane brukar til. En kort innføring, dersom du . På vegne av Kirsten Lønn Foss. Vi ønsker entreprenørskap som læringsstrategi fordi det gir elevene omverdenkompetanse, . Jobbe læringsstrategi : Introdusere BISON. BISON, nøkkelord og tankekart (ustrukturert og strukturert), bildenotat, tokolonnenotat og FOSS.

FoSS (Forhold Spørsmål Svar).

Lringsstrategier er framgangsmter elevene bruker for organisere sin. Pga svømming på onsdag blir det ikke gym på torsdag. Definisjon av læringsstrategi : Den framgangsmåten en elev bruker når han eller.

Ved innlæring av ny strategi er det helt.