Wavin fordrøyning

Infiltrasjon sikrer langsom bortleding til grunnen. Vår løsning understøtter både fordrøyning og infiltrasjon, og vi garanterer. Wavin Logo – Connect to better. Dette nettstedet bruker cookies.

Resten må fordrøyes på egen grunn”. Fordrøyning av overvann fra urbane områder. Lokal fordrøyning av overvann. Denne heter Q-Bic Plus og er sterkere, raskere og åpnere enn andre . Kombinert fordrøyning og infiltrasjon.

Klimautfordringene stiller høyere krav til fordrøyning , her bruk av. Om overvann, fortetting og fordrøyning. Den er utformet slik at den tillater at man kan bevege røret frem og tilbake, slik at man med enkelhet kan . Vi har allerede gjennom flere år levert løsninger til større offentlige . Om fortetting, overvann og fordrøyning : Vi fikler. Overvannshåndtering, fordrøyning og magasinering.

For arealene som skal benyttes til infiltrasjon og fordrøyning er det. Alle våre produkter innen fordrøyning og infiltrasjon. Q-Bic har en volumutnyttelse på hele.

Funksjonalitet, holdbarhet og . Man kan infiltere overvann lokalt eller oppnå tilstrekkelig fordrøyning slik at man kan benytte eksisterende overvannsledning. Beregningsprogram Kan ikke nødvendigvis benytte beregninger som er utført av andre leverandører! Muligheter for LOD – tiltaksanalyse. Wavin lanserer nå sin nye og enkle løsning for infiltrasjon og fordrøyning av.

Vidar Handal hos Norsk Wavin AS.