Virkemåte varmepumpe

Den benytter høyverdig energi (ofte elektrisitet) til å . Hvordan virker en varmepumpe? Prinsippskisse av en luft til luft- varmepumpe som varmer opp et hus om vinteren. En varmepumpe flytter varme fra et sted med en gitt temperatur til et annet med høyere.

For at varmepumpa skal kunne hente varme fra utelufta, må temperaturen i . Les om hvordan en varmepumpe virker. På kan du lese mer om varmepumper og dens virkemåte. På en måte kan man si at den . En kort gjennomgang av hvordan en varmepumpe virker. Laget med tanke på vg1-elever. Virkemåten av en COvarmepumpen er basert på at varmen avgies . En grunnleggende setning innen . Varmepumpe – ikke mere mystisk enn kjøleskap.

Luft-til-luft varmepumper kan gi et dårligere inneklima. Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om funksjon og virkemåte for. Men det er en del ting som er annerledes når varmepumpe brukes som varmekilde i. Her har vi en artikkel på forskjellige varmepumper , deres virkemåte og fordeler. Antageligvis har du flere apparater hjemme som har sammenlignbar virkemåte som en varmepumpe. Både kjøleskapet og fryseboksen har sammenlignbare . Den termiske strupeventilen Beskrivelse av virkemåte.

Vi spør ham hva den tekniske årsaken til varmepumpe -problemet er.