Tilskudd varmepumpe

De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. Få støtte til varmepumpe , etterisolering, varmestyring, biokjele, ENØK analyse eller.

Kuldeperioder og mye oppmerksomhet rundt strømprisene var hovedårsakene til at svært mange søkte om tilskudd til energisparende tiltak i . Enova gir tilskudd til forskjellige tiltak ved oppgraderinger av varmekilder.

Benytt deg av Enovatilskuddet ved kjøp av luft-vann varmepumpe. Varmepumpen øker komforten og gjør boligen mer miljøvennlig. Både bergvarme- ( væske-vann), luft til vann-, og avtrekksvarmepumpe støttes av Enova. Enova vil kun gi støtte til varmepumpene som forteller hvor mye energi du sparer.

Luft-luft- varmepumper er for lengst tatt ut av støtteordningene. Søk om tilskudd til energiforbedring av privatbolig, f. Les mer og søk støtte på tilskudd.

Installerer du en varmepumpe har du rett til tilskudd fra Enova. Bytter du oljefyren med varmepumpe nå, får du opp til 40. Fikk sponset varmepumpe av Oslo kommune.

Enova – energirådgivning og økonomiske tilskudd. Tilskudd til væske-vann varmepumpe. Ved hjelp av en varmepumpe kan du hente ut varme fra berg, jord eller vann med vesentlig lavere temperatur enn den.

Til nå er det solgt om lag 750. Norge, og om lag av dem er luft til luft- varmepumper. Gir Bergen kommune tilskudd til varmepumpe ? Hvis ikke, er der planer om slikt tilskudd ? Er det noen her som har fått tilskudd til varmepumpe fra Enova? Jeg har ekstra utgifter som skyldes varig kronisk sykdom (astma, kols, allergi, eksem). Støtte til varmepumpe luft til vann – Opptil 20.

Hvilke tilskudd og rettigheter har jeg? Det skal heller ikke ha påløpt kostnader til tiltaket det søkes om tilskudd til,.

Du kan kombinere luft til vann- varmepumpe med andre fornybare energikilder, det vil si at du også kan søke om støtte til andre tiltak. Baastad AS leverer og monterer Mitsubishi Electric varmepumper til. Gjelder det varmepumpe må det fremgå hvilken modell som er valgt.