Tett tank for svartvann

Samletank ( tett tank ) er et lukket kloakkanlegg fra hytter og boliger uten tilknytning til et kommunalt avløpsnett. Tanken tømmes med slamsugebil. Ved bruk av tett tank for avløp fra toalett vil tømmmekostnadene for den . Eksempel på løning med tett tank for avløp fra toalett. Med lavere vannforbruk følger også mindre mengder svartvann. Kildeseparering av svartvann og gråvann.

Svartvann : avløp fra vannklosett. I tillegg aksepteres tett tank for svartvann som prioritet nr 5. Ender du opp med tett tank , velg vannsparende toa. Går du for tank til svartvann , pass på at den er raust dimensjonert ! Forskriften gjelder også utslipp av svartvann fra bebyggelse uten innlagt. Velger du tett tank , varsler elektronikken (valgfritt ved bare ett toalett) om tømming.

Minirenseanlegg biologisk-kjemisk, 125. Tett tank svartvann , gråvann til terreng, 70. I Ringerike kommune aksepteres tette tanker bare for svartvann. I utgangspunktet anbefaler vi ikke tett tank for svartvann som løsning i . Oppfylling av tank ved hjelp av regnvann fra taknedløp eller med hageslange.

Gjelder også for utslipp av svartvann selv om det ikke er innlagt vann. Samlebetegnelse for gråvann og svartvann. Utslipp: som utslipp regnes også avløp ført til tett tank. Biologisk toalett og gråvannsfilter.

Cisterneanlegg med tank inntil liter regnes ikke som innlagt vann.