Stigerør kum

Rettløpskum eller kum med avgrening. Plastkummer tilfredsstiller med klar margin alle de tetthetskrav som stilles til en kum. Vedlegget viser hva jeg ser etter – rundt 3lokk med rist, og så trenger jeg et stigerør på ca.

En tetningsring for stigerør følger med hver kum. Pakning leveres med hver kum. DVO-Dy rør kan også benyttes.

Tetningsring for 4mm stigerør. En pakning for stigerør følger med hver kum. Kombinasjon kum for Ultra Rib Dupplex og sletterør. PP-rettløpskum for 6stigerør (korr. 683).

MM PRAGMA- KUM DOBBELTGREN PIPELIFE PRAGMA KUMMEN. Pragma spillvann stigerør – meter. Fakta og krav til tett PE- kum.

På kum uten stigerør påsveises en mm tykk og 1mm bred PE-plate på toppen av kummen. KORRUGERT STIGERØR Dmin 600mm.

Det er tilpasset ESCO brannventil DN 1med ½” gjengeanslutning oppadrettet. Materiale: Kum av PE 1med stigerørsmuffe av polypropylen co- polymer (PP). Oslo VAV Minikum) Definisjonstekst: Spesiell kumtype med stigerør. PRemod prefabrikkert kum utgjør sammen med MuVa IG mufferør og. Søkeord: Stigerør Kum Stakekum . Vi fører rørdeler fra 110mm til 400mm, og kan skaffe større.

Et kumlokk (i Bergen kalt bekkalokk) er et deksel over en kum eller annet hulrom under. Den lange muffen til stigerøret gir høy sikkerhet ved setninger. Alle stikkledninger for avløp skal tilknyttes kommunal ledning utenfor kum og være utstyrt med. Stakepunktets stigerør skal være minst 200mm eller mer.

Det er benyttet PE stigerør , og brønntoppen er beskyttet med 6x. Kum med tilbakeslagsventil som reduserer risikoen for oversvømmelse av.