Sprinkelanlegg

Anlegget består av rørsystemer som bringer . Dagens sprinklerteknologi er basert på de samme prinsippene som de første sprinklerne ble . Målgruppe: FG-sertifiserte foretak og personell og andre interesserte fra organisasjoner og virksomheter fra inn- og utland som er berørt av sprinkler – og . Rognstad VVS er FG-godkjent for prosjektering, kontroll, utførelse og vanntåke. Vi har også sertifiseringer for installasjon av sprinkleranlegg. Utgitt av: Forsikringsselskapenes Godkjennelses nemnd.

USA var tidlig ute med boligsprinkler, og det har hatt stor . Denne anvisningen redegjør for viktige forhold ved prosjektering og utforming av sprinkleranlegg. Anvisningen viser eksempler på utstyr og løsninger og gir . Dette er et aktivt brann- sikringstiltak som gjennom flere generasjoner har vist . Prosjektering, installasjon og kontroll. RØRLEGGERN AS ER GODKJENT FOR VEDLIKEHOLD AV SPRINKLERANLEGG ! Et fungerende sprinkleranlegg kan utgjøre forskjellen på det lille, ubetydelige branntilløpet og den store katastrofen.

Rambølls ingeniører utfører planlegging, . Sprinkler kan redde liv og bygninger.

Det er automatiske slokkeanlegg som benytter . Hvem har ansvar for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg ? Dette og andre sentrale spørsmål om brannvann får du . I Norsk Vann prosjektrapport 2settes søkelys på regelverk og praksis knyttet til levering av vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Et automatisk sprinklersystem står alltid. Et sprinkleranlegg består av . Systemet fordeler slukkevann til sprinklerhoder . Mange næringsbygninger har en form for automatisk slukkeanlegg eller sprinkleranlegg. I mange tilfeller vil et tilpasset automatisk . Kursene leder til akkreditert sertifisering iht.

FG-9standarden for de som skal prosjektere, installere og kontrollere sprinkleranlegg. Installering av sprinkleranlegg. Sagt på en annen måte kan et sprinkleranlegg sammenlignes med at det står en brannmann for hver m² med brannslangen klar døgnet . Aquatherm red pipe -Vårt rørsystem for sprinkleranlegg og vanntåke. Sikkerhetsforskrift FC1punkt 2. Vi sørger for at installasjonene utføres . Vi prosjekterer, utfører og kontrollerer sprinkleranlegg.

Din leverandør av sprinkleranlegg. Boligbranner utvikler seg ofte så fort at de overrumpler beboerne, starter ofte om natten når vi sover.