Snøsmelteanlegg

Gennerell innføring i hvordan snøsmelteanlegg fungerer, hvilke effekt man må dimensjonere etter og hvilke løsninger vi har for snøsmelteanlegg. Snøsmelteanlegg er enkle å styre med moderne kontrollsystemer beregnet for nettopp dette formålet. Systemet sørger for at kablene er skrudd av når det er tørt.

NexCalc (se side 7) ved beregning av is- og snøsmelteanlegg. Det anbefales ikke bruk av isolasjon i varmekabelkonstruksjonen når det skal smeltes . Snøsmelteautomatikk fra Aiwell fjerner is og snø på tak og bakke med minimal bruk av energi. Dimensjonerende turtemperatur for snøsmelteanlegg vil typ- isk ligge i området cirka 35-ºC med en tilhørende temper- aturdifferanse tur-retur på cirka 15K. Driver å planlegger ett snøsmelteanlegg i oppkjørselen. Spørsmålet er kan jeg legge vanlige pex rør 20Xeller må det være spesial rør.

Snøsmelteanlegg må frostsikres og kobles mot en platevarmeveksler eller lukket krets/spiral i tank/bereder. Last ned prisliste på Varmtech Snøsmeltesystem . S Snøsensor SMC- ØS Snøsensor SMC- Deler SMC- Deler SMC-2. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE. Brukermanual ISFRI 6 revisjon desember 2009.

Teknisk support ved Uponor har lang erfaring innen prosjektering av snøsmelteanlegg , og hjelper deg som installatør med planleggingen av prosjektet.