Slokkeanlegg

Brannvernforeningens lokaler. Umiddelbart etter orienterer brannsjef Knut Birger Bakken om brannen . En av de mest ødeleggende hendelsene en virksomhet kan utsettes for er brann. Ved temperaturer opp mot 9grader svikter stål, . Kontakt NOHA for brannvernløsninger for frityr, koke- og stekeinnretninger.

Vedlikehold av sprinkler og brannslangetromler.

Tilbud om opplæring, eksamen og utstedelse av Blått bevis. Normalt vil dette være et sprinkleranlegg i . Slokkeanlegg vi selger: Argoniteslokkeanlegg: argonite- slokkeanlegg -liten. Vi leverer slokkeanlegg for alt fra mindre elektroskap til hele bygninger. Automatisk og manuelt utløsbart slokkeanlegg med branndeteksjon.

Vi er direkteimportør av slokkeanlegg av typen . Inergen slokkeanlegg er et effektivt og trygt slokkemiddel som ikke er farlig for mennesker eller miljø. Beskytter datautstyr, lager, museum og produksjonslokaler. Norsecraft Tec As leverer SBF-godkjent anlegg fra DAFO.

Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og . Er vi forberedt på fremtidens teknologiske utvikling? Hva kan løses med ny teknologi? Vi ser en sterk utvikling på det teknologiske området.

Krav om automatisk slokkeanlegg. Sprinklerpartner AS er et spesialfirma innen automatiske slokkesystemer. Oppgradering av brannalarmanlegg, detektorer, programmering ferdig. Høytrykks vannåkedyser fordelt på mer enn 100 . Forslag til nye preaksepterte ytelser ved installasjon av automatisk slokkeanlegg.

Dette er noen av flere momenter som er avgjørende når brannsikkerheten skal ivaretas gjennom valg av slokkeanlegg. If Sikkerhetssenter er et Skadeforebyggende kurs- og kompetansesenter. Hvorfor automatisk slokkeanlegg ?