R134a forbud

R134a og varmepumpemediet R410A. Innfører forbud mot bruk av F-gasser hvor mindre skadelige alternativer er tilgjengelige. En klasse av kuldemedier kalt KFK (Klor-Fluor-Karbon) ble forbudt produsert.

Det ble samtidig vedtatt en utfasingsplan . Er det en type gass som er forbudt eller skal fases ut kan ikke anlegget gjenbrukes. Naturlige kølemidler vil hovedsageligt blive anvendt.

Stationære kølesystemer for temperature over -50° . Den gassen kan hvem som helst . Disse kan anvendes sammen med spesifikke . Revidert F-gass forordning på høring. Hvem blir Norges beste kuldemontør? Forbudet vil ramme anleggsdesign med bl. Røyking, åpen il gnist og sveising forbudt.

Bruk godkjent åndedrettsvern dersom. Holdes væk fra varme og antændelseskilder.

Krav til lager og beholdere : Opbevar på et køligt, velventileret sted. Denne gassen ble imidlertidig senere forbudt av åpenbare grunner. Kan også benyttes for etterfylling av eksisterende R134A anlegg. All kopiering og videreformidling av innholdet på AutoDB. Dette gjør at framtida for R-134a som.

Ser på gs at det er to typer gass,rog r134a , hvordan ser jeg hva jeg har? Høyst sannsynlig så er det bare tomt for gass og du må fylle det opp igjen men du må antagelig også konventere til r134a da rer forbudt og . Du må kontroll sjekke dette med navnene, å hvordan som er forbudt. R134A er den som er lov, Rhar belona tatt seg av.

KFK R- Diklordifluormetan som idag er forbudt. Matthias Weise, tysk statsborger, om et forbud. Rer forbudt at bruge ved efterpåfyldning. Tyskerne raser over Mercedes- forbud.

Bruker mitt system også en ac veske som er forbudt ? Rog R5er nu blevet forbudt.