Lage dreneringskum

Først må det graves ut til en ny drenskum. Vannet ledes til et lavereliggende uttrekk eller frostfritt drenskum. Legg fin pukk opp på den grove, så et lag med sand og til slutt matjord. Pragmakummen er en tilsvarende kum for Pragma rør (1mm – 6mm). Dreneringskum – spørsmål nedi kummen.

Du kan sikkert lage til en kum som tar vekk overvannet.

Da trenger du diverse VA rørdeler som grunnavløpsrør PVC, noen ben noen muffer, . Om det ikke lar seg gjøre så kan du lage en kasse til hver kum , med en kant oppe så kan det bli fine blomsterkasser. Dersom en lager en enkel fangdam rundt overflatekummen, kan en redusere erosjon. Partikler fra overflateavrenningen fra jord-bruksarealene går rett i . Mini sandfangkummer av plast. Lokk velges som betonglokk eller av støpejern. Hylleplass: velg varehus Loading.

Utsolgt Begrenset lager Lagerstatus. Overvåkning ved Solgård ( Kum 1), av vann som har infiltrert sprengstein og 1.

Plastkummer tilfredsstiller med klar margin alle de tetthetskrav som stilles til en kum. Tryggere kum for vannkobling. Selve bygget lager vi også innen eget system. Overflatevatn- bruk kum eller grusfilter.

Der det er rustproblem- mulighet for spyling. Sterkere uttørking av dypere lag. Drensledningen bør helst være tilknyttet kommunalt anlegg, men hvis du har en eldre bolig eller hytte kan . NOBI har komplette løsninger for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann. Vi hjelper deg med anbud på dreneringskum. Et kumlokk (i Bergen kalt bekkalokk) er et deksel over en kum eller annet hulrom under bakkenivå.

KLOAKKPUMPESTASJON MINI 60SEG. Rørene skal legges på et rørfundament som består av minst 1mm tykt lag sand-,.