Hva tjener en revisor

Som revisor kontrollerer du at bedrifters årsregnskap er riktig. Tabellen viser medianlønn uavhengig av ansiennitet og alder. En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og . Lurer på om noen her inne vet hva som er lønningen til en revisor med 3. Usikker på lønn etter bachelor, tipper begynner lønn på rundt 35 . Statsautorisert revisor – lønn?

Din baby › Litt om alt – Din baby › Skravlesiden Bufret 17. I én bransje tjener økonomene millioner kroner. En stor andel av økonomene innen regnskap og revisjon er på det vi kaller stillingsnivå tre, altså vanlige. LØNN : Tom Bolstad er ikke misfornøyd med lønnsnivået.

Tabell 7: Lønn og lønnsendring stillingstrinn 1. Jeg lurer på om noen vet hva lønn som revisormedarbeider ligger på nå (ca.), og sånn ca. Hva er normal lønn for en revisor eller regnskapsfører? Lønn er ikke veldig viktig for meg, det var ikke en avgjørende faktor. Hvor sterk utdanning du har, .

En regnskapsfører tjener en veldig god lønn. Det kan være opp til flere tonn per år når noen gjør virkelige karriere. Et eksempel er da vi skulle ha “Show me”-møte for lønn , som . Ledere innen olje- og gass tjener mest. Revisorer , regnskapsrådgivere 53.

Lokførerne har langt høyere lønn enn t-baneførerne. Revisjon er en kontroll og gransking av regnskaper, foretatt av en kvalifisert person som er uavhengig av den som kontrolleres. Både kvalifikasjonskravene og . Arbeidsmarkedet er godt for revisorer. Hva tjener du når du står nederst på stigen?

Og er det fremdeles sånn at man jobber seg ihjel som revisor , eller er. Hva jobber dere med og hva tjener dere. Noen som jobber eller har jobbet hos en av de . Din lønn som en sertifisert intern revisor vil avhenge av ditt nivå av erfaring. Typisk, det er et bredt spekter av lønn mellom junior revisorer , .