Hva tjener en psykolog

Tabellen viser medianlønn uavhengig av ansiennitet og alder. Har forstått det er forskjell på privat og offentlig sektor. Helsedirektoratet har endret sin praksis for tildeling av lisens og autorisasjon.

Vi bistår berørte medlemmer slik at de skal kunne ivareta sine interesser. I tillegg vil jeg ha en god lønn. Men er nå lønna egentlig så god da?

Privatpraktiserende psykologer tjener som . En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Antagelig ikke så mye, psykologi er ikke et krevende fag. Hva er et krevende fag som ikke handler om økonomi og som har god lønn ? LØNN FOR STREVET: Kompetanse og erfaring er begge argumenter for økt lønn. Studenter faller lett mellom to stoler: De mangler arbeidserfaring, . Psykologer som yrkesgruppe har et sykefravær på.

Kort liste over mine inntrykk: Psykolog – mer meningsfull arbeid – god lønn , 9-jobb – lite internasjonale muligheter?

Men hva tjener de populære ekspertene selv? Nå jobber jeg som psykolog ved Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PP-tjenesten). Som spesialist får man imidlertid både mer ansvar og lønn. Gjennomsnittlig lønn for en sykepleier uten videreutdanning eller spesialisering. Svein Øverland er en engasjert og energisk psykolog , som viser gjennom sin merittliste at.

MENTAL HELSE: Vi hører stadig om psykologer og psykiatere innen helsevesenet. Vil du vite hva naboen og kollegaen egentlig tjener ? Karriereveiledning – hva kan jeg bli? Minimumslønnen omfatter lønn for timer fast utvidet arbeidstid per uke,. Tallene skal derfor kun antyde et nivå for hva som er normal lønn innenfor det enkelte yrke.

Begrepene brukes ofte om hverandre, ikke alle er klar over forskjellen mellom psykologi og psykiatri. De er to svært ulike felt av utdanning, praksis og lønn var . Hva gjør en organisasjonspsykolog ?