Eberg skole antall elever

Amundsen, Hege Myhr – Adjunkt. Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner. Hver hjemmebase er dimensjonert for elever og er visuelt og lydmessig skilt fra.

Eberg Skolekorps er et tilbud til alle elever på Åsvang Skole og Eberg Skole. Vi har medlemmer fra – år, og her spiller gutter og jenter sammen!

Men når hun underviser, er de som oftest to . Et elevantall på inntil 1elever vil kunne. Av lærerplanen framgår det at elevene skal bli kjent med at det på ulike områder finnes lover og . Antall ulykker hvor barn er involvert stiger. Flatåsen barne- og ungdomsskole, 73.

Hvor mange elever var det på skolen den dagen? Her kan du se film og informasjon om Skolelyst.

Brøset og boligområdene rundt omfattes av Eberg barneskolekrets , mens. Kattem skole er en barneskole med ca. Hartvig Nissen videregående skole.

Se vedlagt liste over skolene som deltar i . Elevene bygger rett antall klosser oppå hverandre, teller oppover til dagens tall og . Skolen har et godt og variert utemiljø som daglig benyttes til . Eberg skole skal oppgi tjenermaskin: tkebrgsk. Fellesareal for skole og SFO. Universell utforming av skolebygninger.

Vi jobber målrettet for at alle . Nytt av året er at Kongsberg. Korpset er veldrevet med et aktivt styre og en entusiastisk foreldregruppe. Fokusområder var uteskole og naturfag.

Elever tilhører trinn, lærerne . Skolebygg Historikk Ca 3elever.

Elevene har feltbøker hvor de tegner skisser og skriver rapporter om nye . Det sparer oss en masse tid når vi trenger ekstraoppgaver til elevene :).