Brennbart materiale pipe

Det finnes regler for hvor nærme en pipe du kan plassere brennbart materiale. For teglskorstein skal pipeløpets indre flate være minst 2mm fra brennbart. Pipe av tegl kan ikke, som enkelte elementpiper, stå inntil vegg av brennbart materiale eller dekkes til på sideflatene med brennbar kledning, da dette vil kunne . Men et ildsted og en pipe betyr også at man må være bevisst på.

Alternativt må man sikre at temperaturen på brennbart materiale som står . Uisolerte elementer skal ha minst 3mm avstand til brennbart materiale , som ethvert annet røykrør.

Men med rør inni så spørs det vel hvor tjukk teglstegnen er, om det blir mer enn 230mm til brennbart materiale. Er vel noe om at temperaturen . Avstand til brennbart materiale. Til Leca Pipe finnes en spesiell pipeforing med den. Generelt skal sotluke ikke komme brennbart materiale. Utbedring av røykrør for nært brennbart materiale.

Montering av pipebeslag er et tiltak som endrer utseende på en pipe. Vedlikehold og mindre reparasjon av pipe som f. Minste avstand røykrør til brennbart materiale.

Røykrør som føres langs brennbart materiale skal ha en avstand på 3mm gjennom . Ved plassering av feieluke (for fjerning av sotavfall) må det utvises forsiktighet slik at avstand til nærmeste brennbare materiale er minst cm. Ved slike skader kan piperehabilitering være påkrevd. Er skorsteinen kledd inn med brennbart materiale (f.eks. gips eller panel) må skorsteinen oppgraderes. Valg av riktig pipe er minst like viktig som valget av peis eller ovn. Dersom ildsted står for nært brennbart materiale , kan det brennbare materialet over tid bli påvirket av varmen slik at det antennes ved en lavere . Fra feieluke eller sotluke skal avstanden til brennbart materiale være min.

Teglskorsteiner skal ikke stå inntil vegg av brennbart materiale eller dekkes til på. Det skal være minst 230mm fra røykløpets indre flate til brennbart materiale. Plasser sotlukeelement minst cm. Sjekk mål rundt ytterkant av sotluke til . Kravet var tidligere 3milimeter, nå finnes det materialer som gjør at .