Anboringsklave

Anboringsklammer for PVC- og PE-rør med BSP gjenger, for vann og spillvann max. Forskjellige anboringsklammer og anboringsklaver brukes til ulike materialer og ulike rørdimensjoner. Det benyttes en anboringsmaskin som skrus fast i . PRODUKTBESKRIVELSE NYHET: Nå med epoxybelegg og o-ringstetning!

Anboring, tilknytting av sideledning (stikkledning) til hovedvannledning under fullt vanntrykk.

Gjøres ved montering av anboringsklammer og . Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til. Sorter etter, Pris (stigende), Pris (fallende), Navn (stigende), Navn ( fallende). Med integrert anboringsventil og bor, for anboring under trykk. NRF, RWG, Dimensjon, Beskrivelse.

Det unike med dette anboringsklammeret er at det har en fjærbelastet . Graving og muligens noe betongboring gjennom vegg må påregnes, litt avhengig av . Innenfor drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet har både kommunen og abonnentene forpliktelser.

STENGES PA HOVEDLEDNING ( ANBORINGSKLAVE ETC.) EVT. Få tilbud fra flere leverandører fra Trondheim. Stikkledningens påkoblingspunkt på hovedledning, dvs. Frakobling skal meldes inn og godkjennes av . Ved felles private stikkledningar skal fråkopling skje på.

Fråkopling av avløpsledning skal . Etter gjeldende praksis har abonnentene ansvar for stikkledningene inkl. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Utstyr og vedlikehold overtas av kommunen, unntatt når det gjelder stikkledninger og anboringsklaver. Det er nå gravd opp helt inntil . Vi har fått tett avløp fra huset vårt.

Derimot inngår ikke anboringsklave , oppgraving av tilkoblingsstedet og gjenfylling etter utført tilkobling. Dette forutsettes utført og bekostet av . Rørpro AS – er en komplett rørleggerbedrift som tilbyr markedet full service og ny-installasjoner på alt.